De kracht van Groningen

Perspectief Groningen 2025

De wereld om ons heen verandert ingrijpend en onomkeerbaar. Veranderingen gaan veelal gepaard met onzekerheden. Maar ze bieden de provincie Groningen ook kansen en mogelijkheden. Het is goed om daar bij stil te staan en niet af te wachten. Wij moeten vooruitkijken en zelf het initiatief nemen om de kansen die er liggen met elkaar te verzilveren. Lees meer...


 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"rss","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","url":"www.provinciegroningen.nl/rss/actueel/nieuws/","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-rss","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":false,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}