Grote bijeenkomst wederom een groot succes!

27-09-2018 521 keer bekeken 0 reacties

Woensdag 19 september was het zover: de grote bijeenkomst in cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn in Veendam. De zaal was mooi opgesteld in gala-opstelling en zat vol. De sfeer zat er goed in!

Aize Bouma leidde de bijeenkomst op voortreffelijke wijze. Ook de pitchers en andere sprekers zorgden voor een fantastische middag. Graag geven we je een inkijkje in deze zeer geslaagde middag.

Rete-trots
Harry Scholte, directievoorzitter Rabobank Zuid en Oost Groningen en duwer van Transitiepad Compleet verwoordde het magnifiek tijdens het openingswoord: “Ik ben gewoon rete-trots op deze regio. Wij laten constant zien dat we er toe doen!” En zo is het. Riek Siertsema, directeur van De Kracht van Groningen, bevestigde dit: “De Kracht van Groningen is een beweging geworden. Dat zie je in de Transitiepaden. Het zijn echte denktanks geworden. We nemen het heft in eigen handen. Het gaat rollen en mensen vinden elkaar.” Dat was precies de bedoeling toen de Kracht van Groningen werd opgericht in 2016.

Betekeniseconomie
Kees Klomp nam de aanwezigen mee in een prachtige presentatie over de betekeniseconomie. De belangrijkste uitdaging volgens hem is dat we naar een situatie toegaan dat we niet gevangen zitten in de economie en dat het land niet meer gerund wordt op basis van bruto binnenlands product. Dit betekent dat nieuwe ondernemers veel meer moeten ondernemen vanuit het welzijn van de mens. Dan sturen bedrijven meer aan vanuit well-being. Kees Klomp sloot zijn inspirerende presentatie af met de woorden: “In Groningen kunnen wij een hele mooie positie innemen in deze nieuwe economie.” Zo denken wij er ook over!

De pitches
Alle Transitiepaden kwamen tijdens de pitches aan bod. In slechts 4 minuten werd van de pitchende projecten de huidige stand van zaken en de voornemens voor de komende tijd benoemd. De projecten die aan bod kwamen waren De Groene Rook (Transitiepad Groningen Compleet), Noord op de Schaal van Richter (Transitiepad Groningen aantrekkelijk/compleet), Buitengewoon Bewegen (Groningen Vitaal), Solarrace (Transitiepad Groningen werkt) en Stichting Samen Energie Neutraal (Transitiepad Groningen Aantrekkelijk). Na elke pitch hadden de gasten per tafel 7 minuten de tijd om aan de slag te gaan met de vragen die de pitchers afsluitend aan hun pitch stelden. Denk aan vragen als ‘Wat en wie hebben wij nodig voor dit idee?’ en ‘Hoe kun je de regio en organisatie hierbij betrekken?’. Daarna klonk genadeloos de zoemer en liep Aize Bouma door de zaal om de gasten te vragen wat zij voor gedachten en suggesties hadden met betrekking tot de vragen. Dit zorgde voor een prachtige deling van kennis en ideeën, waar tijdens de borrel zeker nog met elkaar over is genetwerkt.

Riek Siertsema sloot de pitches af met: “U heeft heel hard gewerkt en veel ideeën gegenereerd. Alles wat u heeft opgeschreven gaat naar de vijf projecten toe. Denkt u dit smaakt naar meer? Meld u vooral aan, om zo vaker mee te denken en te doen met projecten.”

En ook u kunt zich aanmelden. Registreer je via deze link en ontvang de nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen. Of stuur een mail naar info@dekrachtvangroningen.nl.

De borrel
Na de pitches was het tijd voor de borrel. Er werd enthousiast gesproken met elkaar over nieuwe initiatieven en ideeën. “Wat een energie,” was een veel gehoorde kreet. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje. Ook de resultaten van het onderzoek naar hoe de bijeenkomst is ervaren zijn uitermate positief. 94% Van de mensen vond de bijeenkomst zeer waardevol! Wij kijken in ieder geval met heel veel plezier terug op deze middag en hopen dat u de volgende keer er (weer) bij bent!

0  reacties