Nieuw idee: Woningcoörporatie 2.0.

July 09, 2019 253 keer bekeken 0 comments

Vanuit de Werkgroep Aantrekkelijk buigen we ons sinds kort over een nieuw idee dat is ingebracht door Henk Timmerman: Woningcoöperatie 2.0 In een denktank onderzoeken we of het een uitkomst voor het ommeland kan bieden als particulieren hun woning onderbrengen in een coöperatie. Je deelt de lasten en de lusten die samenhangen met het eigenaarschap, namelijk onderhoud en zeggenschap. Met een opkoopregeling ben je dat eigenaarschap kwijt.

Als individueel eigenaar is het lastig investeringen te dragen die de energietransitie en oud worden in eigen huis van ons vragen. Zeker in een gebied waarin de woningmarktontwikkeling achter blijft door krimp, vergrijzing, aardbevingsproblematiek en sociale problematiek. Er zijn tal van initiatieven in dorpen om de organisatie van zorg en welzijn zelf ter hand te nemen, zodat die voorzieningen niet uit de dorpen verdwijnen. Eigenaarschap van vastgoed geeft je in dat geval een betere positie aan de gespreks- en onderhandelingstafel met gemeente en instanties als het CVW. De coöperatie organiseert de grote groep van inwoners die nu altijd alleen als individu benaderd worden.

Hoe werkt Woningcoöperatie 2.0?

Een eigenaar brengt zijn woning in bij de woningcoöperatie en krijgt in ruil daarvoor een eigendomsaandeel passend bij de mate waarin de woning is afgelost. Hij betaalt een vergoeding voor diensten (onderhoud e.d.) aan de woningcoöperatie en al naar gelang zijn eigendomsaandeel een vergoeding voor gebruik. Naarmate men meer gebruiksvergoeding betaalt aan de woningcoöperatie stijgt het eigendomsaandeel en bouw je dus net als bij aflossing van je hypotheek iets op voor later.

Wil je verhuizen, dan lever je de sleutel in bij de woningcoöperatie en krijg je jouw eigendomsaandeel uitgekeerd. Geen risico dus dat je je woning niet kunt verkopen, natuurlijk nog wel het risico van waardeschommelingen in de markt.

Ervan uitgaande dat minstents 50% van de woningen die ingebracht worden bij de woningcoöperatie al grotendeels zijn afgelost, is de woningcoöperatie een solvabele organisatie (minimaal 50% eigen vermogen). Dus kan de woningcoöperatie goedkoop geld lenen op de markt om in te zetten op leefbaarheid en toekomstbestendigheid.

Nog meer voordelen:

  • De woningcoöperatie kan andere gebouwen kopen (bijvoorbeeld zorgvastgoed of scholen), waardoor systeempartijen niet meer om deze groep inwoners heen kunnen.

  • De woningcoöperatie organiseert de particulieren waardoor zij ineens een partij aan tafel zijn in de versterking.

  • Het biedt starters de kans een woning te gebruiken zonder grote voorinvestering.

  • Het vergemakkelijkt woningruil (doorstroming bevorderend).

  • En je kunt je woning inbrengen in de coöperatie, ook als hij onder water staat.

Natuurlijk kent het idee heel veel haken en ogen en roept het tal van vragen op. De denktank gaat die vragen nu onderzoeken en het concept verder uitwerken. We gaan daarvoor op zoek naar een schaduwdorp om samen met eigenaren die daaraan mee willen doen te onderzoeken wat we allemaal tegenkomen en wat er opgelost moet worden voor we de eerste Groningse Woningcoöperatie daadwerkelijk kunnen laten starten. Een mooie uitdaging waar we ons met vele plezier op storten de komende maanden!

 

0  Comments

Cookie settings