Waarom 'Perspectief 2025'?

De wereld om ons heen verandert ingrijpend en onomkeerbaar. Veranderingen gaan veelal gepaard met onzekerheden. Maar ze bieden de provincie Groningen ook kansen en mogelijkheden. Het is goed om daar bij stil te staan en niet af te wachten. Wij moeten vooruitkijken en zelf het initiatief nemen om de kansen die er liggen met elkaar te pakken.

Samen moeten en kunnen we nieuwe antwoorden vinden op fundamentele vragen. Hoe gaan we om met de bevolkingskrimp, de vergrijzing en de aardbevingsproblematiek? Hoe bevorderen we de leefbaarheid in de kleine kernen? En hoe kunnen we op de best mogelijke manier anticiperen op de groeiende vraag naar verduurzaming?

Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van de provincie staan in 'Perspectief Groningen 2025' voorop. Het gaat om het beter benutten van sterke punten en het profiteren van kansen. Wat zijn voor Groningers de belangrijkste opgaven voor de komende jaren? En vooral: wat kunnen we met elkaar doen om de provincie te laten excelleren?