Duurzaam THOES

May 08, 2019 301 keer bekeken 0 comments

De Kracht van Groningen is nauw betrokken bij de organisatie van de tweede editie van THOES. Deze editie komt in het teken van duurzaamheid te staan: Duurzaam THOES.

We willen bouwen aan een alliantie die de regio van het gas af helpt, waarbij de
inwoners de regie houden in het hoe, het wat en het wanneer. Om dat voor elkaar te krijgen is het nodig om bouwkolom en eindgebruiker dichter bij elkaar te brengen. Zodat inwoners veel beter geholpen worden om keuzes te maken met betrekking tot verduurzaming van de eigen woning.
Over duurzaamheid wordt al veel gepraat, maar voor de volgende stap moeten we echt naar praktische oplossingen en ontzorging van de inwoners/afnemers/consumenten. Duurzaam THOES helpt daarbij. Het is een langlopend evenement met drie hoofdthema’s:

  • Onderling kennis en ervaring uitwisselen.
  • Vragen van de inwoners boven tafel krijgen.
  • MKB regionaal activeren en opporren om innovatief te zijn.

 
Centrale boodschap: van het gas af is niet zo moeilijk, we moeten het alleen nog even organiseren en doen.
Het evenement heeft het karakter van een estafette: je sluit aan, je brengt iets in, je neemt iets mee en je geeft iets door. Door middel van het evenement werken we aan een goede basis, met als belangrijk doel te komen tot regionale opschaling.

  • We beginnen met een kick-off bij BuildinG, gericht op professionals, met aandacht voor de kansen van betere verbindingen met inwoners/afnemers/consumenten.
  • We bezoeken met onze karavaan in ieder geval alle 11 gemeenten van de provincie Groningen. In volgorde en ritme sluiten we aan bij de proeftuinen aardgasvrije wijken en dorpen.
  • We zetten media breed in om mensen alert te maken op het evenement.
  • We zorgen niet alleen voor reuring, maar leveren ook concrete producten (bijvoorbeeld: instrument voor uitbreiding collectieve inkoop door inwoners; instrument om bij verduurzaming na te denken over koppelkansen; opzet regionale marktplaats voor duurzame producten; vragen ophalen en ondernemers uitdagen met een oplossing te komen; een portal die wegwijs maakt in financiering en advies, etc.)

Het eerste jaar is vooral een jaar van zaaien. Oogsten komt in de jaren daarna pas. Hoe brengen we de boodschap, zodanig dat inwoners en bouwketen erover na gaan denken? Door de boodschap in vele vormen en op veel plekken te herhalen. De regionale activiteiten monden uit in een jaarlijkse manifestatie bij BuildinG om de stand van zaken te delen.
Onze kernpartners in de Duurzaam THOES alliantie zijn: Groninger Dorpen, BuildinG en GrEK als koepel van lokale energiecoöperaties.
In een schil daaromheen verzamelen we partners als: brancheverenigingen in de bouwkolom (BNL, NVBU en TNL, lokale ondernemers, EnTranCe/New Energy Coalition, TNO en onderwijsinstellingen (Hanzehogeschool, Noorderpoortcollege en RuG).
Een deel is al aangehaakt, een deel wordt van harte uitgenodigd dat te doen.

0  Comments

Cookie settings