Nieuws over C.V. Woldwijk

July 09, 2019 257 keer bekeken 0 comments

In Ten Boer (gemeente Groningen) wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van bouwen, wonen en werken.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet krijgen participerende ondernemers op 40 ha. grond 20 jaar de tijd om initiatieven te ontplooien. Die ruimte is in 2015 door de initiatiefnemers zelf verworven, bottom-up. Binnen deze ‘proeftuin’ is inmiddels een boeiend samenspel tussen gemeenschap, overheden en de actieve initiatiefnemers ontstaan. De ondernemers hebben zich verenigd in de Coöperatieve Vereniging Woldwijk (CV) van waaruit zij het experiment stimuleren, besturen en faciliteren.

De leden van de Coöperatieve Vereniging hebben het druk met de ontwikkeling van het gebied. Wie er nu een kijkje gaat nemen ziet er twee bewoonde yurts staan, een buitenkeuken met verwarmde banken, een pizza-oven, een grote zelfoogsttuin, een Wereldhuiskamer op organische wijze gebouwd met natuurlijke materialen, tiny houses die bewoond worden of die in aanbouw zijn, een dak vol zonnepanelen en twee agrariërs die het land grotendeels niet-gangbaar onderhouden. Voor de boerderij zelf moeten de plannen nog ontwikkeld worden. Daar gaat de CV na de vakantie mee aan de slag.

Experimenteren op de grens van wat wettelijk is toegestaan, omgaan met situaties die zich niet eerder hebben voorgedaan in de ruimtelijke ordening, gaat met vallen en opstaan. Verschuiven van verantwoordelijkheden van overheid naar initiatiefnemers, nieuwe vormen van participatie en regelgeving wat betreft toestemming en handhaving: alles krijgt geleidelijk vorm. Zodanig dat het de belangstelling trekt van de rijksoverheid (voorbereiding nieuwe wetgeving), de provincie (kwaliteitsbewaking landelijk gebied) en de gemeente (aanpassen regelgeving).

De Kracht van Groningen heeft de CV van september afgelopen jaar tot juni dit jaar ondersteund om de zaken organisatorisch nog beter op de rit te krijgen. Wij hebben Annemarieke Aarts tijdelijk ter ondersteuning aan de CV uitgeleend. Inmiddels is de organisatie weer een paar flinke stappen verder, waardoor wij onze projectmanager weer ergens anders op in kunnen zetten. 

0  Comments

Cookie settings