Woningcoöperatie 2.0

10-10-2019 751 keer bekeken 0 reacties

Als je doet wat je deed, kreeg je wat je had. Onder dat motto is nagedacht over hoe de woningmarkt er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien.

Wie het nieuws een beetje volgt ziet de woningmarkt langzaam maar zeker op een nieuw debacle afstevenen. Aan de ene kant hebben we de stad waar de prijzen de pan uitrijzen en woningen voor hele groepen onbereikbaar worden. Terwijl er in de ommelanden gebieden zijn die met krimp en leegloop te maken hebben die niet alleen demografisch van aard is, maar ook gevoed wordt door angst. Angst voor een onverkoopbare woning, angst voor te grote investeringen, angst voor teruglopende leefbaarheid. Het is hoog tijd voor een nieuwe mindset!

De denktank Woningcoöperatie 2.0 is bij elkaar geweest en heeft de contouren van de pilot uitgezet.

Het gaat ons om collectieve betrokkenheid, een integrale kijk op wonen en leven en een nieuwe kijk op woningbezit. Vastgoedposities geven zeggenschap. Woningeigendom is daarin een middel, geen doel op zich. De collectiviteit van een coöperatie maakt dat je samen een gezondere positie hebt met meer vermogen. Het geeft gemeenschappen kracht, het organiserend vermogen wordt er groter door en je kunt risico’s delen (individuele problemen afdekken). Daarmee creëert het rust en ruimte om andere dingen te doen die je gemeenschappelijke leven aangenamer maken.

We gaan eerst “droog” oefenen. Momenteel wordt er een simulatiemodel gebouwd. Draaiend aan de knoppen komen we tot vragen en tot inzichten die in een later stadium in de praktijk getoetst zullen gaan worden.

0  reacties

Cookie-instellingen