Groningen@Work

1173 keer bekeken

Founding partners zijn de bedrijven en organisaties die de financiële basis voor de Kracht van Groningen leggen. Een deel van hen is ook vertegenwoordigd in het bestuur.

Zo veel mogelijk Groningers aan het werk helpen. Dat is het doel van Groningen@Work, het programma voor economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen, bedoeld om de regio te versterken.

De nadruk ligt op innovatieve en duurzame bedrijven, een betere balans in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het aantrekkelijk maken van Groningen voor ondernemers. Bij het opstellen van het programma hebben wij bedrijven en onderwijsinstellingen betrokken.

Werk van groot belang
Het is belangrijk dat mensen een baan hebben. Werk geeft je het gevoel dat je meetelt in de maatschappij. Het zorgt ervoor dat je talenten tot hun recht komen en dat je geld verdient om in je inkomen te voorzien. Bovendien is het belangrijk voor de leefbaarheid in onze provincie. Met het programma Groningen@Work willen we alle Groningers perspectief op werk bieden: jong en oud, laag en hoog opgeleid, Stad en Ommeland. Dat doen we via drie programmalijnen.

Innovatief en groen
De provincie ondersteunt vooral bedrijven die willen groeien, vernieuwen en verduurzamen. Naast het stimuleren van bedrijven die zich bezighouden met energie, chemie en gezond ouder worden (healthy ageing) gaat onze aandacht uit naar het versterken van het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven met banen die passen bij de Groninger beroepsbevolking, zoals de maakindustrie, krijgen van ons een steuntje in de rug.

Betere balans vraag en aanbod
We willen (jeugd)werkloosheid terugdringen en het liefst voorkomen. Om een baan te kunnen vinden is scholing erg belangrijk. Daarom gaan we door met het sectorplan voor de arbeidsmarkt 'Groningen op voorsprong', waarin we werken aan duurzame inzetbaarheid van (jonge) Groningers. Bijvoorbeeld met een fonds om door te kunnen leren en door werk-leerbanen en werkervaringsplaatsen te stimuleren. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben onze extra aandacht. Ook willen we ons meer gaan richten op de Duitse arbeidsmarkt. Daarbij blijven we in contact met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat
Wanneer het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich in onze regio te vestigen is dat goed voor de economie in Groningen. Een belangrijke voorwaarde is snel internet. Dat willen wij in de hele provincie mogelijk maken. Het biedt perspectieven voor starters en ZZP'ers in Stad en Ommeland. Ook moet er genoeg te doen zijn op gebied van cultuur en toerisme. De beschikbaarheid van (Europese) subsidies speelt ook een rol in de keuze van bedrijven voor Groningen. Wij kunnen ondernemers helpen bij de aanvraag daarvan.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen