Groningen Seaports

1060 keer bekeken

Founding partners zijn de bedrijven en organisaties die de financiële basis voor de Kracht van Groningen leggen. Een deel van hen is ook vertegenwoordigd in het bestuur.

Groningen Seaports is de commerciƫle exploitant en de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen.

De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Er bevinden zich diverse geclusterde bedrijventerreinen in de havengebieden. Zo is er in Delfzijl een chloor gerelateerd chemiecluster met AkzoNobel en haar alliantiepartners en is er in de Eemshaven een energiecluster met grote energieproducenten als ENGIE, NorNed, Nuon/Vattenfall en RWE/Essent. En dat trekt weer energiegebruikers aan: Google bouwt het grootste data center van Europa in de Eemshaven.

Via weg, spoor, diepzee en binnenwater zijn de havengebieden optimaal en snel bereikbaar en met meer dan 700 hectare beschikbaar terrein is er nog alle ruimte om te ondernemen.

Missie

Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten – en dus de werkgelegenheid – in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren.

 

Takenpakket

Met een enthousiaste club van ongeveer 85 vaste medewerkers werkt Groningen Seaports aan de economische ontwikkeling van de regio. Groningen Seaports:

  • Onderhoudt ca. 2800 ha haven- en industrieterrein
  • Acquireert nieuwe bedrijven om zaken te doen in Delfzijl of de Eemshaven
  • Ontwikkelt op basis van marktwensen (bestaande klanten) en marktkansen (potentiële klanten).
  • Draagt zorg voor een veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer

Contactgegevens:  Groningen Seaports, Handelskade Oost 1, 9934 AR  DELFZIJL, Postbus 20004, 9930 PA  DELFZIJL

T   +31 (0)596-640400

E   info@groningen-seaports.com

W  www.groningen-seaports.com

Twitter: @groningerhavens

Afbeeldingen

Cookie-instellingen